PRIVACY BELEID

PRIVACYVERKLARING

Beste gebruiker,

ESPERITY BV (de “Beheerder” of het “Bedrijf”) 0848.466.027) gevestigd in Clos Chapelle-aux-Champs 30, 1200 Brussel is de Beheerder van uw persoonsgegevens die worden verwerkt via het gebruik van clinicaltrial.be, de website findclinicaltrials.eu en zijn afgeleiden in andere talen.

Clinicaltrial.be is een portaal waar je klinische trials kunt zoeken

  1. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN WE EN WAAROM?

DOEL

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

WETTELIJKE BASIS

BENT U VERPLICHT ONS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Het leveren van diensten die bestaan uit: -u in staat te stellen klinische proeven te zoeken waarvoor u zich desgewenst kunt aanmelden

Ip-adres, taal

De uitvoering van de overeenkomst

Ja. Deze gegevens worden automatisch verzameld. Als je de applicatie wilt gebruiken, moet je ons deze gegevens verstrekken.

Voor de duur van de dienst.

Veiligheid van het systeem

IP-adres, logboek

Ons legitieme belang om ons systeem veilig te houden

Ja. Deze gegevens worden automatisch verzameld. Als je de applicatie wilt gebruiken, moet je ons deze gegevens verstrekken.

6 maanden

Statistische analyse van onze gebruikers

IP-adres, taal, gebruikte trefwoorden voor het onderzoek, gezochte onderzoeken

Ons legitieme belang om te weten hoe ons portaal wordt gebruikt en uw expliciete toestemming voor gezondheidsgerelateerde gegevens (specifieke gezochte onderzoeken)

Het is altijd optioneel om toestemming te geven voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens voor statistische analyse.

Voor de duur van de dienst worden de gegevens geanonimiseerd.

Om je te profileren met als doel je een nieuwsbrief te sturen over relevante onderzoeken. Op basis van je onderzoek op onze website selecteren we de routes die volgens ons interessant voor je zijn en brengen we je op de hoogte van hun beschikbaarheid.

E-mailadres, IP-adres, gezochte onderzoeken

Uw uitdrukkelijke toestemming om geprofileerd te worden met als doel informatie te ontvangen over specifieke proeven en uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens voor profilering

Nee. U kunt besluiten geen toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en u kunt onze website dan nog steeds gebruiken.

12 maanden

  1. COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden op grote schaal gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site.

Wanneer u onze applicatie gebruikt, gebruiken we een cookie van een derde partij, Google Analytics, om standaard internetloggegevens en details van bezoekersgedragspatronen te verzamelen. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier die niemand direct identificeert. We gebruiken de informatie om geaggregeerde statistieken over bezoekersactiviteiten te verkrijgen.

Deze informatie wordt alleen met uw toestemming verzameld. We hebben maatregelen genomen om de verzamelde informatie te beschermen, waaronder: het beperken van de hoeveelheid verzamelde gegevens (waaronder het niet delen van IP-adressen met Google), het instellen van een bewaarschema, het beperken van de toegang tot onze Google Analytics-gegevens en het regelmatig evalueren van ons gebruik van analytics.

We bewaren analytische gegevens 14 maanden vanaf het laatste bezoek van een bezoeker.

  1. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS OM U INFORMATIE TE STUREN OVER PROEVEN

Met uw toestemming houden we uw zoekopdrachten naar klinische onderzoeken op onze website bij om te zien welke klinische onderzoeken voor u interessant zijn, zodat we u informatie kunnen sturen over nieuwe relevante klinische onderzoeken. De inhoud van de informatie wordt automatisch geselecteerd, alleen op basis van je eerdere onderzoek. Als de aangeboden inhoud niet overeenkomt met uw voorkeuren of als u uw mening wilt geven over deze inhoud en/of als u de voorkeur geeft aan een menselijke tussenkomst voor de keuze van de inhoud die u wordt aangeboden, neem dan contact met ons op via dpo@esperity.com.

  1. AAN WIE KUNNEN WE UW GEGEVENS DOORGEVEN?

Your data is passed on to our hosting providers, IT service and application software providers and consultants, who are our data processors.

Statistische en geaggregeerde informatie die het resultaat is van onze statistische analyse van het gebruik van het portaal wordt gedeeld met klinische partners, medische instellingen en onderzoekers om hen inzicht te geven in de interesse voor hun onderzoek.

  1. WAAR WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Wij zijn gevestigd in Europa en uw gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Als we in de toekomst een beroep doen op leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd, vindt de gegevensoverdracht alleen plaats als er voldoende waarborgen zijn, zoals een besluit inzake adequaatheid of de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

  1. HOE ONDERSTEUNEN WIJ U BIJ HET OMGAAN MET DE RECHTEN VAN DE BETROKKENEN?

Vergeet niet dat u uw gegevens kunt inzien en corrigeren.

Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw persoonlijke gegevens laten wissen.

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Bovendien kunt u een kopie van uw persoonlijke gegevens ontvangen of ons vragen om die gegevens door te geven aan een andere beheerder, indien dit technisch mogelijk is.

Met betrekking tot het geautomatiseerde besluitvormingsproces en de profilering die worden gebruikt om u informatie te sturen over relevante klinische onderzoeken, kunt u altijd menselijke tussenkomst vragen, uw mening geven en bezwaar maken tegen de keuze.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw land als u denkt dat uw rechten zijn geschonden.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke en om bezwaar te maken tegen de profilering voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze DPO op dpo@esperity.com.

Join our community
Join our newsletter to stay up to date on features and releases.

    Copyright: © 2023 Esperity Health Powered by Esperity Alle rechten voorbehouden.

    Top